Referenties Nathalie

“De stap richting loopbaanbegeleiding was niet evident en wou ik enkel maar nemen op moment dat ik voor mezelf zeker wist dat ik er iets wou uit halen of mee doen, met name anders eindigen dan hoe ik eraan begon.

Door bij Nathalie te starten, merkte ik meteen in 1ste gesprek dat ik anders ging nadenken over bepaalde zaken en me daardoor ook anders ging op- en openstellen ifv de job, de vereisten, …

Nathalie laat je vooral zelf aan het woord in plaats van je te overladen met stellingen en theorieën, waardoor sommige zaken confronterend zijn met een positief resultaat als gevolg.

Vooral de klemtoon richting “focus op wat je graag doet, en probeer in je job of een job zoveel mogelijk te elimineren wat je niet graag doet” drongen door, en deden me de stap zetten richting een andere job of jobinvulling dan wat ik toen deed.

Nog tijdens het traject, startte ik gesprekken op, die resulteerden in een getekend contract voor een andere job in een ander bedrijf, gesteund en gestoeld op de principes en zaken die voor mij goed doordrongen tijdens de aangeboden begeleiding.

Dank voor de ondersteuning, steun en begeleiding, you opened my eyes !”